QQ图片20210401092915_副本_爱奇艺.jpgQQ图片20210401093943.png

4月1日置顶新一期

1、活动1微信打开下拉到底阅读原文进入->随便选择->提交后抽红包最后有个二维码

2、自己扫自己二维码进去还可以抽一次->活动2下拉到底阅读原文进入->抽3次红包

活动1:https://mp.weixin.qq.com/s/_RSKRYwgiykNdBlPrHOCuA

活动2:https://mp.weixin.qq.com/s/EiMyIvnEooG-8Qs2ApWBAA

QRCode_20210401093355.pngQRCode_20210401093404.png